Construirea unei cariere profesionale la ILTC

În concurenţa dură care există în lumea de azi, chiar şi reprezentanţilor unei meserii atît de solicitate ca aceea de profesor de limbă engleză, le este tot mai greu să lupte pentru „un loc sub soare”.

 

Există doar o singură cale – perfecţionarea continuă şi creşterea nivelului de calificare al profesorilor. Cel mai convingător argument pentru confirmarea nivelului lor profesional sînt certificatele internaţionale. Acestea pot fi obţinute în urma unor cursuri de specializare în străinătate. Pentru profesorii din Moldova, care deţin o diplomă de studii ce confirmă pregătirea lor în materie de limbă engleză, există şi aici posibilitatea de a face primul pas spre certificarea internaţională: absolvirea cu succes a trainingului International Language Training Center (ILTC) şi, dacă reuşesc apoi să strecoare prin sita riguroasă a selectărilor, pot deveni membri ai colectivului profesoral de la ILTC - şcoală de limbi străine de talie internaţională.

 

Pentru acei care şi-au ales deja calea profesională, au decis să-şi construiască o carieră şi să-şi formeze competenţe pentru activitatea profesorală, ILTC le va deveni o adevărată călăuză. Şcoala de limbi străine ILTC este un lider în domeniul predării limbilor străine la Chişinău, unde pentru prima dată a fost introdusă metoda comunicativă de predare, utilizată eficient în întreaga lume. ILTC are o permanentă grijă pentru ca în şcoală să fie introduse cele mai actuale şi moderne inovaţii în domeniul predării limbilor.

 

La ILTC îşi desfăşoară activitatea profesori care au calificare internaţională CELTA, SIT TESOL, IH Certificate. Dar prima treaptă de pregătire profesională ei au luat-o anume la ILTC, în cadrul trainingului pentru profesorii de limba engleză ca o limbă străină, desfăşurat în baza metodei communicative de predare-învăţare. ILTC organizează în mod regulat asemenea traininguri, caci doar în modul acesta şcoala îi poate selecta pe cei mai talentaţi profesori pentru a activa în cadrul ei.

 

Fiecare profesor de la ILTC – atît novicii, cît şi cei cu o experienţă începătoare – au o susţinere mare din partea colegilor lor, profesori şi metodişti, care au deja o experienţă avansată. Tuturor cadrelor didcatice li se solicită în mod obligatoriu creşterea nivelului de calificare profesională, prin participarea la diverse seminare organizate la ILTC. În fiecare an ILTC trimite peste hotare grupuri de profesori la cursuri de perfecţionare pentru obţinerea de certificare internaţională. Mulţi dintre aceia care au venit să muncească la ILTC, fără a avea vreo experienţă anterioară de predare, au devenit profesionişti de o înaltă calificare, cunoştinţele şi experienţa lor devenind recunoscute şi permanent mult solicitate. ILTC se mîndreşte că specialiştii ei participă la diverse conferinţe internaţionale organizate pentru profesorii de limbi străine, la care aceştia ocupă cele mai bune locuri prin prezentările pe care le fac despre utilizarea metodelor moderne de predare a limbilor străine.

 

Despre programul de pregătire a profesorilor

Cursul practic de instruire a profesorilor de limbă engleză îi va ajuta pe aceştia să-şi poată sistematiza cunoştinţele în domeniul metodelor de predare a limbilor străine. Profesorii vor putea învăţa să lucreze cu studenţii care au nivele diferite de cunoaştere a limbii studiate; vor putea să însuşească cele mai mai răspîndite şi mai populare metode de predare, să proiecteze desinestătător cursuri şi ore de curs, să evalueze obiectiv literatura de specialitate şi să să selecteze din aceasta ceea ce este mai reprezentativ; vor putea învăţa să adapteze sursele bibliografice necesare pentru elaborarea unui curs anume, conform nivelului de cunoaştere a limbii şi a vîrstei participanţilor la instruire.

 

Тtrainingul pentru profesorii de limbi străine este elaborat de către traineri-profesori de talie internaţională ai ILTC. Nepreţuita lor experieţă, calificările internaţionale, profesionalismul înalt şi entuziasmul lor fără de margini au făcut ca acest curs să fie de unicat în Moldova.

 

De menţionat că la fel ca şi în cadrul unor programe internaţionale pentru profesori, la cursul pentru instruirea profesorilor de la ILTC vin nu numai profesorii originari din Moldova, dar şi vorbitorii de limbă străină ca maternă pentru aceştia. Trainingul pune accentul anume pe aspectul pedagogic al instruirii, deaceea absolvenţii acestuia capătă o anumită siguranţă şi încredere profesională şi foarte repede se pot angaja la serviciu în alte centre de predare a limbilor. Celor mai buni dintre aceştia li se oferă posibilitatea de angajare la International Language Training Center.

 

Cursul respectiv este destinat profesorilor şi studenţilor absolvenţi de la facultăţile de profil. El are o durată de 8 săptămîni cu efectuarea unei practici lingvistice în grupele cu predare în limba engleză. Activităţile au loc sîmbăta, în incinta şcolii ILTC, cu sediul în str. Petru Rareş, 43.

 

Cum vă puteţi înscrie la trainingul de la ILTC?

Sînt cîteva cerinţe de bază:

 • diplomă de absolvire a unei instituţii superioare de învăţămînt sau un document, care confirmă instruirea persoanei în ultimul an de studii la o facultate de limbi
 • nivelul de cunoaştere a limbii engleze să fie de la Avansaţi (Advanced) în sus
 • atitudinea serioasă, profundă faţă de meseria predării
 • dorinţa de perfecţionare

Pentru înscriere la curs şi completarea chestionarului de participare adresaţi-vă la sediul ILTC din str. Petru Rareş, 43 (telefon de contact 29 29 88).

 

Calendarul

  August 2019  
Lu Ma Mi Jo Vi Du
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Zilele noastre de lucru şi de sărbători

Lista de preţuri, 2017-2018

Engleza generală/ Germana/ Româna/ Spaniola/ Rusa/ Italiana/ Adolescenţi/ Copii

Cursul durează 7,5 săptămîni, lecţiile se petrec de trei ori pe săptămînă a cîte 120 min, ceea ce constituie 44 de ore astronomice.
Limba engleză generală:

 • Orele de dimineaţă (8:30, 10:45, )
  €135 = 44 de ore pe semestru
 • Orele de seară (16:30, 18:45)
  €149 = 44 de ore pe semestru

 

Adolescenţi – € 126 = 33 de ore (1.5 ore lecţia )

Copii – € 96 = 22 de ore (1 ora lecţia )

Limba Română - € 114 = 44 de ore pe semestru
Germana – € 125 = 44 de ore pe semestru
Italiana - € 125 = 44 de ore pe semestru
Rusa - € 125 = 44 de ore pe semestru
Spaniola - € 125 = 44 de ore pe semestru

Curs specializat Cursul durează 7,5 săptămîni, lecţiile se petrec de 3 ori pe săptămînă a cîte 120 min. Pregătirea pentru IELTS, Cambridge, TOEFL, Business English - € 160 = 44 de ore

Cusrul de pregatire pentru profesori = 500 MDL

Ore individuale (orice limbă):

 • € 16 - 1 student (60 min)
 • € 9 - 2 studenţi (60 min)
 • € 6 - 3 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 5 - 4 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 18 - TOEFL; € 18 - IELTS; € 18 - Business English

Limba Rusă/Română – 12 € 1 student (60 min)

 

Reduceri:

 • Studenţi noi – 0%
 • Studenţi continui (după 2 semestre consecutive) – 3%
 • Studenţi continui (după 4 semestre consecutive) – 4%
 • Studenţi continui (după 6 semestre consecutive şi mai multe semestre) – 5%
 • Reduceri de familie – 5% pentru fiecare membru (părinţi, copii, fraţi/surori, soţ/soţie)

 

Noutăţi

ILTC: Nici un pas în urmă, nici un pas pe loc!

În ultimele zile de iarnă, care au rămas deja în urmă, la Centrul Internațional de Limbi Străine a avut loc…
Toate noutăţile
Pentru a vă înscrie la ILTC, este necesar să:
 • sunaţi la unul din telefoanele 022 29 29 88 / gsm 079 88 29 88 şi să vă programaţi pentru testare sau veni ţi în ILTC la
  st. Petru Rareş şi să vă programaţi pentru testare
 • faceţi testul în scris şi să susţineţi interviul la ora indicată
 • oferiţi informaţia necesară despre timpul orelor de studiu, convenabil dvs., şi scopul instruirii
 • vă înscrieţi în grupa de studiu
 • reglementaţi aspectele financiare
 • veniţi la ore în prima zi a semestrului (calendarul anului de învăţămînt la ILTC aici)
Top