Programe specializate de limbă italiană

ILTC oferă cîteva programe specializate – Limba italiană pentru Afaceri, programe pentru pregătirea de examene, în scopul obţinerii certificatelor internaţionale CILS şi CELI, şi Clubul de Conversaţie.

Pregătirea pentru examenele internaţionale de limbi

Printre multele şi diversele examene de limbă italiană cele mai cunoscute sînt CILS şi CELI. Ele confirmă cunoaşterea limbii italiene de către străini şi sînt recunoscute de Ministerul Afacerilor Externe al Italiei. Certificatele pot fi utilizate în scopuri profesionale, educaţionale şi personale. Certificatele CELI sînt recunoscute oficial de către universităţile, companiile internaţionale şi structurile guvernametale din lumea întreagă. Deţinerea unui certificat de tip CILS sau CELI vă pot ajuta să intraţi la studii în universitate sau colegiu, vă pot îmbunătăţi competenţele profesionale şi vă pot ajuta să aflaţi nivelul de cunoaştere a limbii italiеne.

Cursul de limbă italiană este predat de profesori calificaţi, care sînt familiarizaţi cu formatul de examen şi au experienţă în programele de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea examenelor. Procesul de instruire se bazează pe metoda comunicativă (comunicarea doar în limba studiată, utilizarea activă a vocabularului şi formarea competenţelor de comunicare), cuprinde toate aspectele de bază în studierea unei limbi (gramatica, lexicul, ascultarea după auz, limba srisă şi cea orală). În afară de materialele de bază pentru instruire, la ore sînt utilizate de asemenea materiale audio şi video.

Cursul de limbă italiană pentru afaceri

Cunoaşterea limbii italiene este un avantaj incontestabil pentru toţi acei care sînt implicaţi în afaceri şi au parteneri în Italia. Cu atît mai mult, că italienii preferă la ei acasă comunicarea de afaceri în limba lor maternă. Deaceea cursurile de limbă italiană la ILTC sînt o soluţie reuşită pentru acei care doresc să-şi dezvolte legături de afaceri cu Italia.

Dacă se întîmplă să relaţionaţi mai des cu partenerii italieni, să negociaţi privind cooperarea în afaceri şi să purtaţi o anumită corespondenţă, vă propunem să faceţi un curs de limbă italiană pentru afaceri. Scopul acestuia este oferirea unui vocabular specializat de afaceri, familiarizarea cu cerinţele pentru elaborarea standardelor de documente în afaceri şi a normelor de negociere. Sînt abordate de asemenea subiecte ca purtarea negocierilor la telefon, corespondenţa în afaceri, comunicarea şi eticheta în afaceri în Italia.

Cursul este destinat celor care au un nivel mediu de cunoaştere a limbii italiene.

Cursul de conversaţie în limba italiană la ILTC

Toată lumea ştie unde e mai bine să studiezi limba italiană. Desigur că în Italia! Cu toate acestea, ce urmează să faceţi, dacă nu aveţi posibilitate să plecaţi încolo şi aţi fi nevoiţi să părăsiţi aici locul de muncă, studiile, familia? Acum există o soluţie! Înscrieţi-vă la Clubul nostru de Conversaţie şi Italia „va veni” la voi.

Comunicarea în Clubul de Conversaţie nu reprezintă ore de studiu propriu-zise, deoarece aici nimeni „nu vă va forţa” să reţineţi structuri gramaticale complicate, reguli de fonetică şi de ortografie. Aici veţi avea posibilitatea să învăţaţi multe lucruri utile, deoarece nu poate fi comparată cu nimic experienţa de comunicare, pe parcursul a două ore academice, cu un profesor de limbă italiană din ţara de origine a acesteia, fără ca acesta să poată recurge la ajutorul limbilor rusă sau română.

Scopul cursului este depăşirea barierelor lingvistice, îmbogăţirea vocabularului, consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor de gramatică, îmbunătăţirea competenţelor de comunicare. În timpul orelor sînt utilizate activ jocurile de rol, se desfăşoară discuţii pe tema dată.

Cursul este destinat persoanelor cu un nivel de cunoaştere a limbii italiene care corespunde calificărilor solicitate, pornind de la Pre-Intermedio şi pînă la Avanzato-2.

După terminarea cursului de conversaţie în limba italiană, veţi putea să vă exprimaţi gîndurile liber şi corect. Manualele sînt selectate pentru fiecare grupă individual. Pe lîngă toate acestea, profesorii utilizează pe larg literatura artistică şi publicistică, materiale audio şi video, resurse de pe net.

 

Calendarul

  August 2019  
Lu Ma Mi Jo Vi Du
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Zilele noastre de lucru şi de sărbători

Lista de preţuri, 2017-2018

Engleza generală/ Germana/ Româna/ Spaniola/ Rusa/ Italiana/ Adolescenţi/ Copii

Cursul durează 7,5 săptămîni, lecţiile se petrec de trei ori pe săptămînă a cîte 120 min, ceea ce constituie 44 de ore astronomice.
Limba engleză generală:

 • Orele de dimineaţă (8:30, 10:45, )
  €135 = 44 de ore pe semestru
 • Orele de seară (16:30, 18:45)
  €149 = 44 de ore pe semestru

 

Adolescenţi – € 126 = 33 de ore (1.5 ore lecţia )

Copii – € 96 = 22 de ore (1 ora lecţia )

Limba Română - € 114 = 44 de ore pe semestru
Germana – € 125 = 44 de ore pe semestru
Italiana - € 125 = 44 de ore pe semestru
Rusa - € 125 = 44 de ore pe semestru
Spaniola - € 125 = 44 de ore pe semestru

Curs specializat Cursul durează 7,5 săptămîni, lecţiile se petrec de 3 ori pe săptămînă a cîte 120 min. Pregătirea pentru IELTS, Cambridge, TOEFL, Business English - € 160 = 44 de ore

Cusrul de pregatire pentru profesori = 500 MDL

Ore individuale (orice limbă):

 • € 16 - 1 student (60 min)
 • € 9 - 2 studenţi (60 min)
 • € 6 - 3 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 5 - 4 studenţi (taxa pentru fiecare student) (60 min)
 • € 18 - TOEFL; € 18 - IELTS; € 18 - Business English

Limba Rusă/Română – 12 € 1 student (60 min)

 

Reduceri:

 • Studenţi noi – 0%
 • Studenţi continui (după 2 semestre consecutive) – 3%
 • Studenţi continui (după 4 semestre consecutive) – 4%
 • Studenţi continui (după 6 semestre consecutive şi mai multe semestre) – 5%
 • Reduceri de familie – 5% pentru fiecare membru (părinţi, copii, fraţi/surori, soţ/soţie)

 

Noutăţi

ILTC: Nici un pas în urmă, nici un pas pe loc!

În ultimele zile de iarnă, care au rămas deja în urmă, la Centrul Internațional de Limbi Străine a avut loc…
Toate noutăţile
Pentru a vă înscrie la ILTC, este necesar să:
 • sunaţi la unul din telefoanele 022 29 29 88 / gsm 079 88 29 88 şi să vă programaţi pentru testare sau veni ţi în ILTC la
  st. Petru Rareş şi să vă programaţi pentru testare
 • faceţi testul în scris şi să susţineţi interviul la ora indicată
 • oferiţi informaţia necesară despre timpul orelor de studiu, convenabil dvs., şi scopul instruirii
 • vă înscrieţi în grupa de studiu
 • reglementaţi aspectele financiare
 • veniţi la ore în prima zi a semestrului (calendarul anului de învăţămînt la ILTC aici)
Top